தமிழில் கணினி செய்திகள்

கூகுள் - யுக்திகள்

♠ Posted by Kumaresan R in at 1:22 PM
இணைய உலகில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு தளமாக கூகுள் தளம் உருவெடுத்துள்ளது. இன்று எந்த ஒரு தளத்தை தேடி சென்றாலும் இணைய பயன்பாட்டாளர்கள் முதலில் நாடுவது கூகுள் தளத்தைதான். மேலும் இந்நிறுவனம் கூடுதலாக இணைய சந்தையில் பல்வேறு வசதிகளை வழங்கி வருகிறது. மேலும் முக்கிய தினங்களுக்கு கூகுள் லோகோவினை கூகுள் நிறுவனம் மாற்றும் அதில் அன்றைய தினத்தின் சிறப்பினை விளக்கும் வகையில் இருக்கும் மேலும் விளையாட்டு அம்சம் அடங்கியதாக இருக்கும். 

இதே போன்று பல்வேறு கூகுள் தொடர்பான யுக்திகள் (Tricks) உள்ளன அவை,
கூகுள் தளத்தில் உள்நுழைந்து கொள்ளவும்.


பின் கீழ்வரும் குறிச்சொல்லை உள்ளிட்டு தேடவும். தோன்றும் விண்டோவில் முதல் இணைப்பினை திறக்கவும்.

 • google guitar
 • google snake
 • Zerg Rush
 • calculator
 • google mirror
 • Google Sphere
 • Google terminal
 • Do a barrel roll
 • Google chuck norris kisses rajnikanth
 • google gravity
 • Dark google
 • Google underwater
 • Google Sphere
 • Google Loco
 • google pacman
 • google mirrorepic googlethe answer to life, the universe and everything
 • once in a blue moon
 • the loneliest number
 • make google logo black and white
 • Weenie Google
 • temperature/mb to kb/Length converter
 • temperature
 • time
இசையமைக்கவும், கணிப்பான் பயன்படுத்தவும், விளையாட்டுகளை விளையாடவும். கூகுளிலின் முகப்பு பக்கத்தை திருப்பவும். மேலும் பல்வேறு விதமான விநேதங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளது.

2 comments:

Post a Comment