தமிழில் கணினி செய்திகள்

கோப்பறைக்கான பூட்டினை உருவாக்க

♠ Posted by Kumaresan R in ,, at 9:07 AM
பாதுக்காபு நலன் கருதியே ஒரு சில மிக முக்கியமான கோப்புகளை மட்டும் யார் கண்களிலும் படாமல் மறைத்து வைக்க என்னுவோம். கோப்புகள் மற்றும் கோப்பறைகளை பூட்டி வைக்க மென்பொருள் சந்தையில் பல்வேறு இலவச மென்பொருள்கள் கிடைக்கிறன. அதற்கு மாற்று வழியாக மென்பொருள் துணையின்றி கோப்பறைகளை பூட்டி வைக்க நாமே ஒரு அப்ளிகேஷன் போன்ற ஒன்றை உருவாக்க முடியும். இதற்கு நோட்பேட் இருந்தால் போதுமானது ஆகும்.

முதலில் நேட்பேடினை திறந்து கொள்ளவும். பின் கீழ் உள்ள கோடினை நகலெடுத்து கொள்ளவும்.

cls
@ECHO OFF
title http://tamilcomputerinfo.blogspot.in/
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Tcinfo goto MDTcinfo
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Tcinfo "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock Your Secure Folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== tamil goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Tcinfo
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDTcinfo
md Tcinfo
echo Tcinfo created successfully
goto End
:End


இதில் சிகப்பு நிறத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எழுத்துக்களை உங்கள் விருப்பபடி மாற்றியமைத்துக்கொள்ள முடியும்.

http://tamilcomputerinfo.blogspot.in/ - தலைப்பு

Tcinfo - கோப்பறையின் பெயர்

tamil - கடவுச்சொல்

பின் இதனை .bat பார்மெட்டில் சேமித்துக்கொள்ளவும். உதாரணமாக lock.bat என்று குறிப்பிட்டு பின் All Files என்று குறிப்பிட்டு சேமித்துக்கொள்ளவும். பின் இந்த lock.bat பைலை திறக்கவும்.
திறந்தவுடன் நீங்கள் குறிப்பிட்ட பெயரில் ஒரு கோப்பறை ஒன்று உருவாக்கப்படும். அந்த கோப்பறையில் எந்தெந்த தகவல்களை மறைக்க விருப்புகிறீர்களோ அவையனைத்தையும் நகர்த்தி கொள்ளவும். பின் மீண்டும் lock.bat பைலை திறக்கவும்.
தோன்றும் விண்டோவில் Y பொத்தானை அழுத்தி என்டர் பொத்தானை அழுத்தவும். தற்போது குறிப்பிட்ட கோப்பறை மறைக்கப்படும். மீண்டும் அதை திறக்க விரும்பினால் அந்த lock.bat பைலை திறக்கவும். அப்போது கடவுச்சொல் கேட்கும் அதை உள்ளிட்டு என்டர் பொத்தானை அழுத்தவும்.

அப்போது அந்த கோப்பறை திறக்கும். அதனை வழக்கம்போல பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். இதே வழிமுறையை பின் பற்றி தேவைப்படும் கோப்பறைகளை மறைத்துக்கொள்ள முடியும்.

4 comments:

பகிர்வுக்கி மிகக நன்றி.

இது அருமையான தகவல்.

தமிழ் எழுத்துருக்கைளை ஒன்றின் வடிவில் இருந்து இன்னொரு வடிவில் மாற்றுவதற்குப் பல செயலிகள் இருக்கின்றன.

நான் விரும்பிப் பயன்படுத்துவது என்.எச்.எம் கன்வார்ட்டர் ஆகும். ஆனால், இதில் குறிப்பிட்ட எழுத்துருக் குழுமங்களையே ஒன்றில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்ற முடிகிறது.

104 ஃபான்ட் கன்வெட்டர் என்ற ஒன்றையும் பயன்படுத்துகிறோம். என்.எச்.எம்.ஐ விட இது அபாரகரமாக வேலை செய்கிறது. ஆனால், மூல எழுத்துரு இன்னெதென்று நாமே அடையாளமிட வேண்டும்.அத்தோடு எழுத்துரு குடும்பத்தை அடையாளம் காண்பது சிரமமாக உள்ளது.

மற்ற மென்பொருள்களும் இணைய வசதிகளும் ஒரு எழுத்துரு குழுமத்தை யுனிகோட் குழுமத்திற்கு மாற்றுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது. உம் - சுரதாவின் பொங்கு தமிழ்.

இவற்றைவிட வேறு சிறந்த எழுத்துரு குழும மாற்றி இலவசமாகக் கிடைக்குமா? விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்றால் யாரைத் தொடர்பு கொள்வது?

இது போன்ற தகவல்களைத் தந்தால் எனக்குப் பயனாக அமையும். நன்றி.

நல்லதொரு முயற்சி பாராட்டுக்கள்
Place Visit & Your Coments

http://valibar.blogspot.in

மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குனரின் உதவி இல்லாமல் நாமே உருவாக்கும் பயன்பாடு மிகவும் அருமை.ஆனால் ரைட் கிளிக் செய்து எடிட் கொடுத்தால் கடவுச்சொல் தெரிந்துவிடுமே...நன்றி இன்னும் நிறைய நோட்பேட் ட்ரிக்ஸ்களை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.......

Post a Comment