தமிழில் கணினி செய்திகள்

இண்டர்நெட்டில் ட்ராபிக் ஏற்படுத்தும் தளங்கள்

♠ Posted by Kumaresan R in at 7:19 PM
இண்டர்நெட்டில் இன்று பலகோடி WEBSITE கள் உள்ளன,
புதிதாக தினமும் பல WEBSITE கள் உருவாகி கொண்டே உள்ளன
அவற்றில் இன்று உலகளவில் இன்று அதிகம் விரும்பி பார்க்கப்படும்
முதல் பத்து தளங்கள்.

1.www.google.com

1 comments:

தகவல்க்கு நன்றி

Post a Comment