தமிழில் கணினி செய்திகள்

2 comments:

இணையத்தில் அடிப்படை கணிணி சொல்லிதருகிறார்களா?
மற்றும் படித்ததை PDF மூலமாக மாற்ற முடியுமா? நண்பரே உதவி செய்யுகள்.

இணையத்தில் அடிப்படை கணிணி சொல்லிதருகிறார்களா?
மற்றும் படித்ததை PDF மூலமாக மாற்ற முடியுமா? நண்பரே உதவி செய்யுகள்.

Post a Comment