தமிழில் கணினி செய்திகள்

YOUTUBE-ல் உள்ள வீடியோவை MP3 யாக பதிவிறக்க

♠ Posted by Kumaresan R in , at 3:09 PM
இணையத்தில் உலவும் அனைவரும் Youtube தளத்தை அறிந்திருப்போம் இந்த தளமானது வீடியோவை பகிர்ந்து கொள்ளும் தளமாகும். இந்த தளத்தில் பல்லாயிரகோடி கணக்கான வீடியோக்கள் உள்ளன. இவற்றை நாம் முழு வீடியோவாக மட்டுமே பதிவிறக்கி பாப்போம். ஆனால் இவற்றில் உள்ள வீடியோவில் இருந்து வாய்ஸ் (SOUND) னை மற்றும் தனியாக பிரித்து கேட்க பலருக்கும் ஆசை இருக்கும்.

மேலும் பழையபாடல்கள் கிடைப்பது அரிதாகும், Youtube ல் தேடுனால் அனைத்தும் வீடியோவாகவே இருக்கும் அவற்றை நம்து விருப்பத்திற்கு எற்றது போல் MP3 மாற்றி கேட்க முடியும். இதற்கு FetchMP3 எனும் தளம் உதவுகிறது. இந்த தளத்தில் நமக்கு வேண்டிய வீடியோவை சர்ச் செய்து அதனை MP3 யாக பதிவிறக்கி கொள்ள முடியும்.

தளத்தின் முகவரி: FetchMP3

இந்த தளத்தில் சென்று உங்களுக்கு விருப்பமான பாடலை MP3 யாக பதிவிறக்க முடியும். இந்த தளத்தில் Youtube தளத்தில் Low,High,Very High போன்ற பல்வேறு Format களில் Download செய்ய முடியும்.

1 comments:

தகவலுக்கு நன்றி.

Post a Comment