தமிழில் கணினி செய்திகள்

விண்டோஸ்-7ல் எழிலலை கூட்ட அற்புதமான தீம்கள்

♠ Posted by Kumaresan R in at December 17, 2010
கணிப்பொறியை பயன்படுத்தும் பலரும் கணினியை அழகாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவர், ஒவ்வொரு நாளும் புதியபுதிய வால்பேப்பர்கள், பேக்ரவுண்ட்களை வைத்துக்கொள்ள விரும்புவார்கள். அதுவும் தினமும் புதிய வால்பேப்பர்களை வைத்துக்கொள்ள விரும்புவர், புதிதாக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள தீம்கள்

1.Narnia: Dawn Treader2.Winter3.Snow Angelsஇந்த தீம்கள் அனைத்துமே மிகவும் சிறப்பானதாக உள்ளது.

0 comments:

Post a Comment