தமிழில் கணினி செய்திகள்

புரோகிராம் மொழிகளை ஆன்லைனிலேயே கம்பைல் செய்ய

♠ Posted by Kumaresan R in ,, at 6:50 PM
கணினியை பொறுத்த வரையில் நாம் புதிதாய் மென்பொருளை உருவாக்க வேண்டுமெனில் ஒரு புரோகிராம் மொழியினை நாட வேண்டும். அவற்றை நாம் கம்பைல் செய்து பிறகு ரன் செய்த பிறகே அந்த புரோகிராமின் முடிவை அறிய முடியும். பல்வேறு விதமான புரோகிராம் மொழிகள் உள்ளன. அவற்றின் உதவியோடு மட்டுமே நாம் சிறிய அப்ளிகேஷனிலிருந்து பெரிய புரோகிராம் வரை உருவாக்க முடியும். இந்த புரோகிராம் மொழிகளின் வெளியீட்டை அறிய வேண்டுமெனில் நாம் எதாவது ஒரு கம்பைலர் வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் இணையத்தில் இருந்தபடியே புரோகிராம்களை ரன் செய்து வெளியீட்டை அறிய முடியும்.

தளத்தின் முகவரி: http://codepad.org/
இந்த தளத்தின் உதவியுடன் நாம் புரோகிராம்களை ஆன்லைனிலேயே கம்பைல் செய்து, வெளியீட்டை அறிய முடியும். இதனால் நாம் குறிப்பிட்ட அந்த புரோகிராம் மொழியினை நம்முடைய கணிப்பொறியில் நிறுவியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

இந்த தளத்தின் உதவியுடன் நாம் இனி புரோகிராம்களை இணையத்தில் இருந்தப்படியே வெளியீட்டை அறிய முடியும். ஆன்லைன் மூலமாக பல்வேறு விதமான இலவச சேவைகளை பெற்று வருகிறோம் அந்த வகையில் புரோகிராம் மொழிகளையும் ஆன்லைனில் இருந்தப்படியே கம்பைல் செய்து வெளியீட்டை பெற முடியும். இந்த தளத்தில் சிறிய புரோகிராம்களும் உள்ளன. அவற்றையும் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.

நேரடியாக இந்த தளத்திற்கு சென்று உங்களுடைய லாங்வேஜ்யை தேர்வு செய்யவும். பின் கோடினை உள்ளீடு செய்து Submit செய்யவும் இப்போது உங்களுக்கான வெளியீடு திரையில் தோன்றும். இந்த தளமானது ஒருசில மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாய் இருக்கும்.