தமிழில் கணினி செய்திகள்

கணினியை பற்றிய முழுவிவரத்தையும் அறிய

♠ Posted by Kumaresan R in , at 7:02 PM
நம்முடைய கணிப்பொறியை பற்றிய முழுவிவரத்தை பற்றி நாம் அறிய வேண்டுமெனில் System Information-ல் சென்று பார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு நாம் பார்த்தாலும் நம்மால் நம்முடைய கணிப்பொறியை பற்றிய முழுவிவரத்தையும் நம்மால் அறிய முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவே அறிய முடியும். ஒரு சிறிய மென்பொருளின் துணையுடன் நாம் கணினியில் நிறுவப்பட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்ட்டத்தில் தொடங்கி ஹார்ட்வேர் வரை அனைத்தையுமே ஒரே மென்பொருளின் உதவியுடன் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மென்பொருளை தரவிறக்க சுட்டி


இந்த மென்பொருளின் உதவியுடன் நம்முடைய கணினியில் நிறுவியிருக்கும் மென்பொருகளை பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் அறிய முடிய்ம். மேலும் இந்த மென்பொருளை கொண்டு சாப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர் பற்றிய அனைத்து வித தகவல்களையும் பெற முடியும்.

உங்களுடைய நண்பரின் கணினியை பற்றி தெரிய வேண்டுமெனில் நீங்கள் Ram எவ்வளவு Hard Disk எவ்வளவு எனப்தை தனியே பார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரே இடத்தில் இருந்தப்படியே இந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் அறிய முடியும். மேலும் பல சிறப்பம்சங்கள் இந்த மென்பொருளில் அடங்கியுள்ளது.

1 comments:

Post a Comment