தமிழில் கணினி செய்திகள்

Con - கோப்பறையை உருவாக்க

♠ Posted by Kumaresan R in ,,, at 7:53 PM
விண்டோஸ் இயங்குதளத்தில் ஒரு சில கோப்பறையை உருவாக்கவே முடியாது, ஏனெனில் அந்த கோப்பறைகள் யாவும் விண்டோஸ் இயங்குதள இருப்பியல்பான கோப்பறையாகும். இந்த கோப்பறைகளை உருவாக்கும் போது பிழைச்செய்தியே ஏற்படும்.

விண்டோஸ் இயங்குதளத்தை தான் நாம் முழுக்க முழுக்க பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஒரு சில செயல்களை நம்மால் எப்போதுமே செய்ய முடியாது அதில் ஒன்றுதான் இந்த Con போன்ற கோப்பறைகளை உருவாக்குதல் ஆகும். இதுமட்டுமல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில கோப்பறைகளை உருவாக்க முடியாது அவை PRN, AUX, CLOCK$,  NUL  , COM1,  COM2,  COM3, COM4,  COM5,COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, மற்றும் LPT9 போன்ற கோப்பறைகள் ஆகும்.


இது போன்ற கோப்பறைகளை உருவாக்க வழி இருக்கிறதா என்றால் கட்டாயம் இருக்கிறது. உதாரணமாக இதுபோன்ற கோப்பறைகளை உருவாக்கும் போது இதுபோன்ற பிழைச்செய்தி தோன்றும்.


Con கோப்பறையை உருவாக்க

முதலில் வெற்று கோப்பறைய உருவாக்கவும். டெஸ்க்டாப் மீது வலது கிளிக் செய்து New ->  Folder தேர்வு செய்யவும்.

அடுத்து Alt மற்றும் 0160 கீகளை ஒருசேர அழுத்தவும். தற்போது கோப்ப்பறையின் பெயர் வெற்றிடமாக இருக்கும். அதில் நீங்கள் Con என்று உள்ளிடுங்கள். 


இதே முறைமையை பயன்படுத்தி அனைத்து கோப்பறைகளையும் உருவாக்கி கொள்ள முடியும்.

2 comments:

Post a Comment