தமிழில் கணினி செய்திகள்

கூகுள்குரோம் உலாவியின் உதவியுடன் ஆப்பிஸ் கோப்புகளை பார்க்க

♠ Posted by Kumaresan R in , at 4:19 PM


கூகுள்குரோம் உலாவியானது கூகுள் நிறுவனத்துடையது ஆகும். இந்த உலாவி உதவியுடன் இணைய பக்கங்களை மிக வேகமாக வலம்வர முடியும். மேலும் இந்த உலாவியில் பல்வேறு வசதிகள் உள்ளன. நீட்சியின் உதவியுடன் இந்த உலாவியில் பல்வேறு வசதிகளை பெற முடியும். அதிக பயன்பாட்டாளர்களை கொண்ட உலாவிகள் வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த உலாவியின் உதவியுடன் ஆப்பிஸ் கோப்புகளான வேர்ட், எக்சல் மற்றும் பவர்பாயிண்ட் கோப்புகளை பார்வையிட முடியும். இதற்கு உலாவியுடன் ஒரு நீட்சியை இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

நீட்சியை தரவிறக்க சுட்டி சுட்டியில் குறிபிட்ட தளத்தை குரோம் உலாவியை பயன்படுத்தி திறக்கவும். பின் இந்த நீட்சியை குரோம் உலாவியில் இணைத்கொள்ளவும். இந்த நீட்சி குரோம் உலாவியில் இணைய சிறிது நேரம் ஆகும். 25.7 எம்.பி அளவுடையது ஆகும்.இந்த நீட்சி குரோம் உலாவியில் முழுவதுமாக இணைத்த பின் குரோம் உலாவியில் இணைக்கப்பட்டுவிட்டதாக அறிவிப்பு செய்தி தோன்றும்.  


பின் ஒரு முறை குரோம் உலாவியை மறுதொடக்கம் செய்து கொண்டு பின் குரோம் உலாவியில் ஆப்பிஸ் கோப்புகளை திறக்கவும். இப்போது எளிதாக ஆப்பிஸ் கோப்புகளை திறக்க முடியும்.

0 comments:

Post a Comment