தமிழில் கணினி செய்திகள்

பார்மெட் செய்த வன்தட்டு மற்றும் பெண்ட்ரைவ்களில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கஒரு சில நேரங்களில் பெண்ட்ரைவ் மற்றும் வன்தட்டினை பார்மெட் செய்து விடுவோம், அதன் பின்பு அவ்வாறு பார்மெட் செய்த வன்தட்டு மற்றும் பெண்              ட்ரைவில் உள்ள தகவல்கள் தேவைப்படும். இதே போன்று டெலிட் செய்த கோப்புகளும் சில நேரங்களில் நமக்கு தேவைப்படும். அது போன்ற நேரங்களில் இழந்த தகவல்களை மீட்டெடுக்க ஏதாவது ஒரு மூன்றாம் தர மென்பொருளை பயன்படுத்தி மட்டுமே மீட்டெடுக்க முடியும். எந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி தகவல்களை மீட்டெடுத்தாலும் அன்மையில் சேமித்து இழந்த தகவல்களை மீட்டெடுக்க முடியாது. இந்த பிரச்சினையை தீர்த்து அன்மையில் இழந்த தகவல்களை மீட்டெடுக்க உத்வும் மென்பொருள் ஒன்று இருக்கிறது.

மென்பொருளை தரவிறக்க சுட்டி சுட்டியில் குறிப்பிட்ட தளத்திலிருந்து மென்பொருளை பதிவிறக்கி, பின் இந்த அப்ளிகேஷனை ஒப்பன் செய்யவும். இந்த அப்ளிகேஷனை ஒப்பன் செய்வதற்கு முன் கணினியுடன் பெண்ட்ரைவையோ அல்லது வன்தட்டினையோ இணைக்கவும். பின் Recover Files அல்லது Recover Drive என்ற விருப்ப ஆப்ஷனில் ஒன்றை தேர்வு செய்து பின் Next என்னும் பொத்தானை அழுத்தவும்.அடுத்து தோன்றும் விண்டோவில் ட்ரைவினை தேர்வு செய்து பின் Next என்னும் பொத்தானை அழுத்தவும். அடுத்து தோன்றும் விண்டோவில் Search for deleted files. என்னும் ஆப்ஷன் பட்டனை தேர்வு செய்து பின் Start என்னும் பொத்தானை அழுத்தவும்.


பின் Save என்னும் மெனு பட்டனை அழுத்தி Save As தேர்வினை அழுத்தி தகவல்களை சேமிக்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து, பின் தகவல்களை சேமித்துக்கொள்ளவும்.


இந்த மென்பொருள் மூலம் அன்மையில் நீக்கிய கோப்புகளை எளிதாக மீட்டெடுத்துக் கொள்ள முடியும். 

2 comments:

Post a Comment