தமிழில் கணினி செய்திகள்

Video Converter Factory மென்பொருள் இலவசமாக லைசன்ஸ் கீயுடன்

♠ Posted by Kumaresan R in at 12:15 AM
வீடியோக்களை கன்வெர்ட் செய்து ஒரு பைல் பார்மெட்டில் இருந்து மற்றொரு பைல் பார்மெட்டாக மாற்றம் செய்ய வேண்டுமெனில் நாம் எதாவது ஒரு வீடியோ கன்வெர்ட்டரின் உதவியை நாடிச்செல்லை வேண்டும். இவ்வாறு நாம் நாடிச்செல்லும் கன்வெர்ட்டர்கள் அனைத்தும் சரியான முறையில் இயங்காது. இல்லை ஆன்லைனில் கன்வெர்ட் செய்யலாம் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுள்ள பைல்களை மட்டுமே கன்வெர்ட் செய்ய முடியும். மென்பொருளின் துணையோடு இதுபோன்ற பைல்களை கன்வெர்ட் செய்ய வேண்டுமெனில் அவை யாவும் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் இலவசமாக கிடைக்கும் மென்பொருட்கள் யாவும் குறைகளுடன் மட்டுமே இருக்கும். இதுபோன்ற குறைகள் யாவும் இல்லாமல் ஒரு மென்பொருள் இலவசமாக கிடைக்கிறது.

மென்பொருளை இலவசமாக தரவிறக்க சுட்டி


தளத்தில் குறிப்பிட்ட சுட்டிக்கு சென்று மென்பொருளை இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு. மென்பொருளை கணினியில் நிறுவிக்கொள்ளவும். இலவச லைசன்ஸ் கீயானது மென்பொருள் தரவிறக்க சுட்டியிலேயே இருக்கும். அதை காப்பி செய்து மென்பொருளை முழுமையாக நிறுவிக்கொள்ளவும். பின் இந்த மென்பொருளை ஒப்பன் செய்து வேண்டிய பைலை தேர்வு செய்து பின் கன்வெர்ட் செய்ய வேண்டிய பைல் பார்மெட்டை தேர்வு செய்து Start பொத்தானை அழுத்தவும் சில நொடிகளில் கன்வெர்ட் செய்யப்பட்ட பைலானது சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.


மேலே குறிப்பிட்ட பைல் பார்மெட்டில் வீடியோக்களை கன்வெர்ட் செய்து கொள்ள முடியும். இந்த மென்பொருளின் உண்மையான விலை $29.95 ஆகும். இந்த மென்பொருளின் உதவியுடன் 100 விதமான பைல் பார்மெட்களில் கன்வெர்ட் செய்ய முடியும்.

0 comments:

Post a Comment