தமிழில் கணினி செய்திகள்

பிடிஎப் பைல்களை இணைக்க மற்றும் பிரிக்க - Hexonic PDF Split and Merge

♠ Posted by Kumaresan R in , at 9:43 PM
பிடிஎப் கோப்புகளை கன்வெர்ட் செய்து உரிய கோப்பாகவும், குறிப்பிட்ட கோப்பினை கன்வெர்ட் செய்து பிடிஎப் கோப்பாக செய்வதற்கு இணையத்தில் பல்வேறு இலவச மென்பொருள்கள் கிடைக்கிறன. ஆனால் பிடிஎப் பைல்களை உடைக்கவோ அல்லது ஒட்டுவதற்கோ மென்பொருள்கள் குறைவு. பிடிஎப் பைல்களை இணைக்கவும் பிரிக்கவும் Hexonic PDF Split and Merge என்ற மென்பொருள் உதவி செய்கிறது. இந்த மென்பொருள் மூலம் எளிமையாக பிடிஎப் பைல்களை ஒண்றினைக்கவும் முடியும். மற்ற மென்பொருள்களை ஒப்பிடுகையில் சிறப்பான மென்பொருள் ஆகும். இந்த மென்பொருள் இலவச மென்பொருள் ஆகும்.

மென்பொருளை தரவிறக்க சுட்டி


இந்த மென்பொருளை இணையத்தில் இருந்து பதிவிறக்கி கணினியில் நிறுவிக்கொள்ளவும். பின் ஒரு முறை கணினியை மறுதொடக்கம் செய்து கொண்டு. பின் இந்த அப்ளிகேஷனை ஒப்பன் செய்யவும். பின் வேண்டிய பிடிஎப் பைலை தேர்வு செய்யது இணைத்துக்கொள்ளவும். பிடிஎப் பைலை இணைக்க வேண்டுமெனில் சாதரணமாக பிடிஎப் பைல்களை உள்ளினைத்துவிட்டு பின் Start Processing என்னும் பொத்தானை அழுத்தி இணைத்துக்கொள்ள முடியும்.


வேண்டுமெனில் எழுத்துருவின் அளவினை மாற்றியமைத்துக்கொள்ளவும் இந்த மென்பொருள் அனுமதி செய்கிறது. Format என்னும் பொத்தானை அழுத்தி எழுத்துருவையும் மாற்றியமைத்துக்கொள்ள முடியும்.


மேலும் பிடிஎப் கோப்பினை சுருக்கவும், இந்த மென்பொருள் வழிவகை செய்கிறது. Layout options என்பதை தேர்வு செய்து அதில் விருப்ப பொத்தானை அழுத்தி பிடிஎப் பைலை தனித்தனியாகவும் பிரித்துக்கொள்ள முடியும். ஒரு பிடிஎப் பைலில் உள்ள அனைத்து பக்கங்களையும் தனித்தனியாவும் அல்லது ஒரே பக்கத்தில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களையும் சேர்க்க முடியும். இதனால் அதிக பக்கங்களுடைய பிடிஎப் பைலை குறைந்த பக்கங்களாக குறைக்க முடியும்.

1 comments:

Post a Comment